Werken Terbekhof Industriegebied


Fase 1: voortgang

De aannemer werkt nog steeds voort op de terreinen aan Essers, Cardoen en in de weilanden achter Isvag.

Hij voorziet hier de aanzet van de riolering en het warmtenet. Tijdens de werken aan fase 2 worden het warmtenet en de riolering voort doorgetrokken naar het hele industriegebied.

De werken verlopen tot op heden volgens planning.

Fase 2: Terbekehofdreef

Om de hinder voor de bedrijven te beperken, is er beslist om de werken in de Terbekehofdreef in meerdere delen op te splitsen.

Op 20 mei plant de aannemer te starten aan fase 2a. Deze situeert zich in de Terbekehofdreef aan de oneven zijde van de straat.

  • In een eerste subfase werkt de aannemer vanaf de N177 (Boomsesteenweg) tot aan de Dynamicalaan.

  • In een tweede subfase werkt de aannemer van de Dynamicalaan tot aan de Moerelei.

Tijdens de werken aan de eerste subfase:

  • legt de aannemer een riolering voor regenwater aan die afwatert naar de Struisbeek.

  • legt de aannemer een riolering voor vuilwater aan die afwatert richting N177.

  • breidt de aannemer het warmtenet van Isvag uit.

Op een later moment start de aannemer aan het tweede deel van fase 2a (tussen kruispunt Dynamicalaan en Moerelei). U ontvangt hierover nog een nieuwsbrief.

De werken aan de ganse fase 2a duren in totaal zo'n 11 maanden. De timing kan steeds wijzigen onder invloed van weers- of onvoorziene omstandigheden.

Fase 2a - subfase 1: omleiding

Overzicht Fase 2a1

Detailoverzicht Fase 2a1

  • Het is ter hoogte van de Boomsesteenweg enkel nog mogelijk om de Terbekehofdreef in te rijden.

  • De industriezone uitrijden kan via de Dynamicalaan en de Moerelei.

Meer weten?

Met vragen en bemerkingen kan u terecht bij de dienst communicatie & participatie op het nummer 03 338 53 91 of via e-mail naar wijkoverleg.wilrijk@antwerpen.be.

Alle info over de werken vindt u op wilrijk.be/terbekehof.

Partners
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Terbekehofdreef 55
2610 Wilrijk Antwerpen

0475 240369

© 2016  HIW