HIW 40j persbericht


Persbericht 40-jarig bestaan Handel en Industrie Wilrijk

Afgelopen vrijdag 29 september 2017 vierde Handel en Industrie Wilrijk (HIW) haar 40-jarig Lustrum.

De Wilrijkse bedrijvenvereniging vierde deze mijlpaal in ware casinostijl in het prachtige decor van het Hof Van Edel te Wilrijk.

De aanzet tot oprichting van HIW werd in 1976 gegeven door de toenmalige burgemeester van Wilrijk, Louis Kiebooms.

Naar aanleiding van het neerleggen van zijn mandaat als burgemeester vond het toenmalige gemeentebestuur van Wilrijk het nuttig om de Wilrijkse bedrijven met elkaar in contact te brengen, elkaar beter te leren kennen en van gedachten te kunnen wisselen.

Op de eerste contactvergadering in september 1976 waren 45 bedrijven aanwezig waarop duidelijk bleek dat er bij de wilrijkse ondernemers nood was aan een bedrijvenvereniging voor de bedrijven in het industriepark Terbekehof en Kernenergiestraat.

Op 24 mei 1977 werd de VZW Handel en Industrie Wilrijk officieel boven het doopvont gehouden.

De belangrijkste doelstellingen waren

  • Het aanmoedigen en verbeteren van de zakelijke relaties binnen de eigen en kring en daarbuiten

  • Het gezamenlijk behartigen van gemeenschappelijke problemen

Diverse activiteiten (eminente gastsprekers, vele bedrijfsbezoeken) werden doorheen de jaren georganiseerd zodat de bedrijfsleiders elkaar konden ontmoeten en beter leren kennen.

Bij de start telde HIW 54 leden en is thans uitgegroeid tot meer dan 120 aangesloten bedrijven.

Ook buiten de Wilrijkse grenzen is HIW een begrip geworden en heeft voor vele andere bedrijvenverenigingen model gestaan.

Karel Cardoen, voorzitter van HIW, dankte uitvoerig alle leden , (ex) bestuurders, ex voorzitters voor hun inzet en bijdrage welke van HIW een bloeiende bedrijvenvereniging heeft gemaakt.

De vele realisaties in deze afgelopen 40 jaar zijn terug te vinden in de speech nav het lustrum.

U vindt de integrale versie op de website van Handel en Industrie Wilrijk (www.hiw.be) .

Een citaat uit de speech van Jan Verbert, bestuurder HIW :

Met z’n allen zijn we er de afgelopen 40 jaar in geslaagd om van HIW een goedwerkende bedrijvenvereniging met stevige fundamenten te maken. HIW is klaar voor de toekomst : een vereniging van en voor haar leden. We zijn ervan overtuigd dat we met vereende krachten en ieders betrokkenheid onze bedrijfseconomische en sociale betrachtingen verder kunnen verwezenlijken.

Partners
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Terbekehofdreef 55
2610 Wilrijk Antwerpen

0475 240369

© 2016  HIW